Hizmetlerimiz

1. KURUMSAL FİNANSMAN

Büyüme eğilimindeki şirketlerin yapacağı yatırımlarda ihtiyaç duydukları kaynakları yurt dışından uluslararası piyasadan çok uygun koşullarda temin etmekteyiz. Özellikle Yatırımcının yapacağı yatırımda ihtiyaç duyduğu krediyi banka teminatı veya ipotek vs gibi başka somut teminatlar aranmadan sadece Yatırımcının Kurumsal Kefaleti ile temin etmekteyiz. Bu tür kredi kullanımında; en düşük özkaynak kullanımıyla ve en düşük maliyetle, en uzun vadeyle kredi kullanımı gerçekleştirilir.

2. FİNANSAL YAPILANDIRMA

Şirketler zaman zaman zor şartlarla karşılaşabilirler. Yerelde veya uluslararası bir ekonomik – sosyal krizlerde varlık kaybı, müşteri kaybı veya yönetimsel zaaflar yaşayabilirler ve bu durum Şirketleri aldıkları kredileri geri ödeme güçlüğüne düşürebilir. Bu durumda Şirketin faaliyetine devam etmesi en önemli koşuldur. Uluslararası Kreditörler bu anlamda kredinin yeniden yapılandırılması ve işletmenin rahatlatılması anlamında her türlü yaklaşımı sergileyeceklerdir.

3. BİRLEŞME VE SATINALMALAR

Türkiye’ de ve Yurtdışında şirket birleşmeleri ve satınalmalar alanında Şirketlere profesyonel ve stratejik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Deneyimli ekibimiz tarafından profesyonelce ve analitik yaklaşımla yeniden yapılandırma ve şirket değerlemesi dahil optimal verimliliği gözeterek şirketlerin tamamen veya kısmen satınalınması veya satılması sağlanır.

4. YABANCI YATIRIMCI ORTAKLIĞI

Yurtdışı yabancı şirketler Ülkemizdeki pek çok sektöre yatırım yapmak ve mevcut işletmelere ortak olmak veya satınalmak için ilgi duyabilirler. Bu anlamda deneyimli ekibimiz stratejik planlamayı ve finansal projeksiyonu hazırlayarak tüm süreci yönetir.

5. STRATEJİK KURUMSAL PLANLAMA

Günümüzde bazı sektörlerde ve işletmelerde hızlı ve kontrolsüz büyüme yaşanabilmektedir. Bu anlamda bu tür şirketlerin risklerini en aza indirmek ve maksimum verimliliği sağlamak adına kurumsal, finansal ve operasyonel yapılandırmayı sağlamak için stratejik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.